LTC Praha 2023

Dopis rodičům

By 30. 12. 2023 No Comments

Milí rodiče a děti,
z důvodu, že poslední dobou mohou mezi Vámi kolovat různé zvěsti o další budoucnosti naší tenisové školy, rádi bychom Vám podali informace přímo od vedení tenisového klubu LTC PRAHA a při té příležitosti Vás seznámili s naší vizí.

Protože jsme se s dosavadním hlavním trenérem a organizátorem tenisové školy Vítem Maříkem dohodli na neobnovení vzájemné spolupráce, od Nového roku se o děti bude starat nový tým profesionálních trenérů pod vedením šéftrenéra Martina Zenkla, který má s mládežnickým tenisem
dlouholeté zkušenosti, a to i na té nejvyšší úrovni. I přes časovou tíseň se podařilo zajistit, že tréninky budou prozatím probíhat v nezměněném časovém formátu s tím, že v průběhu ledna 2024 dostanete od nového vedení tenisové školy potřebné informace o harmonogramu pro zbytek halového období. V něm by mělo postupně docházet k přeskupení dětí do tréninkových hodin tak, aby nedocházelo k tomu, že na jednom kurtu budou společně trénovat děti, které si nejsou rovny jak věkem, tak tenisovými dovednostmi. Rádi bychom naši tenisovou školu posunuli tím směrem, že se nebudeme snažit o kvantitu, ale především o kvalitu. Rádi se pokusíme dětem více, než bylo zvykem dříve, vštěpovat povědomí o sportu jako takovém, slušném chování, vzájemné ohleduplnosti a soutěživosti. I nadále se budeme snažit o to, aby děti měly z tréninků radost. Jsme si vědomi toho, že občas docházelo k situacím, kdy se měnily hodiny a místa tréninků a pracujeme na tom, aby k podobným věcem nedocházelo. Ano, v letošním zimním období se může vzhledem k vývoji situace stát, že budeme mít méně prostoru pro trénink a bude třeba situaci operativně řešit, ale podobné překážky zvládneme.

Tenisový klub LTC PRAHA čekají v příštím roce poměrně velké změny, které by Vás mohly zajímat. Za prvé by mělo dojít s konečnou platností ke scelení dvou tenisových areálů v Letenských sadech v jeden původní. To by znamenalo, že budeme mít dostatek prostoru k provozu tenisové školy. Za druhé intenzivně připravujeme projekt pro zastřešení dostatečného počtu kurtů pro příští zimní sezonu, čímž by se vyřešilo neustálé přemýšlení o tom, jak děti dostávat do okolních hal. Za třetí je připraven projekt i finanční prostředky ke komplexní rekonstrukci sceleného areálu, kdy po jeho realizaci dostanou všichni členové klubu velmi solidní podmínky jak ke hraní, tak i společenskému životu.

Myslíme si, že jsou naše plány dostatečně transparentní, aby je bylo možné pokládat za proveditelné. Rádi bychom, aby se tenisový klub LTC PRAHA znovu stal tím, čím byl při svém založení roku 1904 a následně po většinu doby své existence. K tomu ale potřebujeme vychovat dostatek nových tenisových nadšenců, kteří vzejdou právě z řad Vašich dětí.

Pevně doufáme, že nám i naší vizi budete věřit a Vaše děti budou tenisovou školu LTC PRAHA navštěvovat rády i nadále. K tomu jim za celé vedení klubu přeji především sportovní úspěchy a v tomto čase i bohatého Ježíška a zdraví v novém roce!

Srdečně, Jan David, prezident LTC PRAHA, spolek