TENISOVÁ ŠKOLA | ZÁVODNÍ TENIS

Tenisová škola LTC PRAHA Víta Maříka zahájila svou činnost v roce 2016. Do té doby probíhaly tréninky dětí a mládeže na kurtech LTC PRAHA individuálně a bez návaznosti na závodní tenis.

Hlavním motivem pro zahájení činnosti tenisové školy byly cíle nového vedení tenisového klubu LTC PRAHA. Výbor spolku si vytyčil tři cíle. Prvním byl projekt sjednocení historické části LTC PRAHA (památkově chráněná budova s tenisovou halou a čtyřmi kurty) s již užívanou částí historického areálu LTC PRAHA. Druhým cílem bylo navýšení členské základny klubu a třetím cílem bylo zahájení (obnovení) činnosti Tenisové školy LTC PRAHA Víta Maříka.

Tenisová škola zahajuje činnost. První krůčky na jaře roku 2016 byly těžké, děti jsme sháněli obcházením mateřských škol, pořádali jsme nábory dětí a vylepovali poutače. Již na podzim roku 2016 jsme ale byli schopni složit dvě skupiny dětí, skupina malé děti trénovala 2x týdně a zahrnovala 12 dětí ve věku 4-7 let. Druhá skupina byla složena ze starších dětí, od 8 do 10 let a čítala dohromady 10 dětí. Všechny děti byly začátečníci, začínaly od nuly, stejně tak jako celá škola. Díky spolupráci s Nadací Pražské děti a VŠ TJ Technika Praha jsme ale hráli celý školní rok! Nezbytná podmínka pro rozvoj jakékoliv sportovní aktivity byla splněna díky velkorysému přístupu Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Borci z ČVUT nám poskytli zimní pronájem svých kurtů v přetlakové hale v Dejvicích – Na Kotlářce.

V roce 2017 jsme na jaře otevřeli s více než 40 dětmi a v současné době (duben 2023) pravidelně trénuje celoročně na Letné a na ČVUT 81 dětí (v zimě stále trénujeme v areálu ČVUT v Dejvicích). Kapacita tenisové školy je naplněna na 100 %. Škola by se dál nemohla rozvíjet za stavu, kdy by nedošlo ke scelení areálu a my bychom i dále měli pouze 4 kurty. Scelení plánujeme s vlastníkem areálu Hlavním městem Praha.  Starší děti bohužel musíme odmítat a v loňském roce odešlo s nepořízenou přes 20 zájemců. Jedinou výjimkou jsou děti ve věku 4-6 let, které trénují na minikurtech. Velká škoda, protože na Letné sportovišť stále ubývá (atletika Sparta Praha na Letné skončila, mládežnický fotbal Sparty se přesunul na Strahov). Tenis je tak téměř jedinou volbou pro pěšky dosažitelné sportování dětí ve školním věku. Navíc spádově se do klubu hlásí děti z Prahy 1, které nemají možnost organizovaného zájmového sportu už vůbec, na Praze 1 organizovaný sport chybí.

Od roku 2019 se LTC PRAHA účastní soutěží Českého tenisového svazu. V roce 2022 hrajeme soutěže mladších a starších žáků. Pokud se podaří scelit areál, pak v roce 2023 otevřeme soutěže i pro dorost.

BAVIL BY VAŠE DĚTI TENIS?

JE JIM MEZI 4-6 ROKY?

CHTĚJÍ SI TENIS VYZKOUŠET?


Pak jste na správné adrese… základní údaje pro komunikaci:

Hl. trenér tenisové školy:

Vít Mařík, tel: 602 302 001

(pro dotazy volte výhradně SMS)

email: sqstrahov@gmail.com