REZERVACE

 

Pravidla rezervace

Rezervace dvorce se provádí u kustoda (tel: 605 108 466), a to následovně:

  • členové klubu jsou oprávněni provést rezervaci kdykoliv;
  • hosté si mohou kurt rezervovat kdykoliv pro herní dobu 9 – 16 hod; v ostatních případech mají povinnost provést rezervaci min. 3 dny předem.

Zrušení rezervace je třeba provést včas, nejp. 30 minut před začátkem rezervované hrací doby. V případě opakovaného porušení této povinnosti hostem může být takovému zájemci o hru odepřeno hraní (člen klubu může být sankcionován podle stanov klubu).

Podrobné informace viz HERNÍ ŘÁD.

Cena hraní

Na dvorcích LTC PRAHA, spolek (dále jen „klub“), mohou hrát jeho členové, kteří mají zaplaceny členské a herní příspěvky a příchozí veřejnost (dále jen „hosté“) po zaplacení herního poplatku ve výši:

  • 220,- Kč / kurt / 1 hod. (9:00—16:00 hod.)
  • 240,- Kč / kurt / 1 hod. (v ostatní hrací době)

U odrazové stěny jsou oprávněni hrát členové klubu kdykoliv, hosté mohou u stěny hrát po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč / 1hod.