REZERVACE

Pravidla rezervace

Rezervace dvorce se provádí u kustoda (tel: 605 108 466), a to následovně:

  • členové klubu jsou oprávněni provést rezervaci kdykoliv;
  • hosté mohou provést rezervaci nejdříve 3 dny před hracím dnem s výjimkou dvorce č. 1, kde na dobu od 16 hodin do konce hrací doby mohou rezervaci provést až v den hraní.

Zrušení rezervace je třeba provést nejpozději 24 hodin před začátkem rezervované hrací doby. V případě opakovaného porušení této povinnosti hostem může být takovému zájemci o hru odepřeno hraní (člen klubu může být sankcionován podle stanov klubu).

Podrobné informace viz HERNÍ ŘÁD.

Cena hraní

Na dvorcích LTC PRAHA, spolek (dále jen „klub“), mohou hrát jeho členové, kteří mají zaplaceny členské a herní příspěvky a příchozí veřejnost (dále jen „hosté“) po zaplacení herního poplatku ve výši:

  • 300,- Kč / kurt / 1 hod.

U odrazové stěny jsou oprávněni hrát členové klubu kdykoliv, hosté mohou u stěny hrát po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč / 1hod.