Historie klubu

Sportovní spolek, LTC PRAHA má dlouhou historii, patří k nejstarším a nejslavnějším tenisovým klubům na českém území.

Klub byl založen studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy již v roce 1904. Od tohoto okamžiku působí na stejném místě v pražských Letenských sadech. Ihned po svém vzniku zahájil sportovní činnost na pěti pískových dvorcích. Již po dvou letech své existence se stal největším českým tenisovým spolkem. Členy LTC vždy byly významné osobnosti politického, společenského a sportovního života, za všechny uveďme např. Jana a Olgu Masarykovy, Karla Schwarzenberga, Jiřího Stanislava Guth-Jarkovského, Jaroslava Heyrovského, Ottu Wichterleho, Natašu Gollovou, Adinu Mandlovou nebo Václava a Miloše Havlovy. Správcem dvorců byl po mnoho let pan Koželuh, otec budoucích tenistů Karla a Jana Koželuhových, kteří se tenis naučili právě na Letné. Karel se stal profesionálním mistrem světa a Jan vícenásobným mistrem ČSR.

Původní znak LTC

Tenisový klub LTC Praha patří k nejstarším a nejslavnějším tenisovým klubům na českém území.

Klubovna Lown Tennis Club PRAHA ze třicátých let minulého století

První klubovna byla postavena v roce 1912. Klub se ale rozrůstal. Po první světové válce měl již 9 dvorců a v roce 1924 také první centrální dvorec v ČSR s tribunami pro 2000 diváků, který slavnostně otevřel britský vyslanec sir George Clarck. Na tomto kurtu se 22. května 1924 odehrálo utkání Davisova poháru proti tenistům Nového Zélandu. V roce 1925 vznikly první návrhy architekta na budovu nové klubovny. Byla navržena jako provizorní dřevostavba ve stylu amerického purismu. Klubovna byla postavena roku 1926 z příspěvků členů (v roce 2014 byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku). V meziválečném období hráli v LTC výborní tenisté a českoslovenští reprezentanti, např. trenér a metodik František Buriánek a jeho svěřenci: několikanásobný mistr ČSR Pavel Macenauer, DC reprezentant Pepa Maleček (s klubem jako výborný hokejista získal zároveň v letech 1928-1948 dvacet titulů mistra hokejové ligy), státní trenér Josef Síba, československé mistryně Elvíra Fröhlichová a Hermína Šindelářová a také babička Martiny Navrátilové. Družstva LTC PRAHA byla mnohokrát přeborníky ČSR. Jedinečná éra LTC neutrpěla ani německou okupací, vyrostli zde další pováleční tenisoví mistři Černík, Zábrodský, Všetečková, Zdvihalová a další.

Teprve komunisty zřízené Ministerstvo národní bezpečnosti svým výnosem z 15. června 1950 zlikvidovalo právní subjektivitu LTC PRAHA. Majetek spolku, který byl pořízen výhradně z finančních prostředků jeho členů, zkonfiskoval československý stát. Klub i za těchto ztížených podmínek dále působil pod názvy Sokol Praha 7, Dynamo Praha nebo Slavia IPS. I v této neutěšené době poskytl zázemí velkým tenistům. Vzpomeňme jména jako František Pála, Tomáš Šmíd, Pavel Složil, Vladimír Zedník, Petr Korda, praneteř slavných Koželuhů Mirka Koželuhová, Iva Budařová, Marie Neumannová, Olga Lendlová a další (hokejový odbor zanikl poté, co část týmu zahynula při letecké katastrofě a zbylí hokejisté byli v roce 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzeni k těžkému žaláři).

Po roce 1989 obnovil tenisový klub svou právní subjektivitu a dle platných předpisů se tak stal pokračovatelem původního LTC Praha. Dnes působí kvůli nedořešeným právním vztahům na čtyřech dvorcích, ke kterým patří také nově postavená malá klubovna a tenisová zeď.

Původní tenisový areál LTC je dnes fakticky i právně rozdělen na dvě části, což není uspokojivý stav. Zatímco LTC Praha působí na západně položených pozemcích ve vlastnictví hlavního města, východně umístěné pozemky vlastněné státem byly po dlouhou dobu zanedbávány. Teprve v relativně nedávné době umožnil stát v jím vlastněné části areálu bezplatné užívání spolku Občanské sdružení Alternativa II, následně pak novému nájemci, který formálně provozoval historickou klubovnu sezónně jako občerstvení. To vedlo nejen k prodloužení doby faktického rozdělení areálu a nehospodárnému nakládání s ním (nájemce nehradil nájemné a následně musel prostor opustit), ale zanedbáním péče rovněž došlo ke zničení tenisové haly, která musela být statikem uzavřena.

LTC Praha dlouhodobě usiluje o obnovení původního tenisového areálu v Letenských sadech tak, aby došlo k jeho scelení a celkové revitalizaci za pomoci soukromých prostředků, přičemž jednou z priorit zůstává, aby v klubu byla zachována hra v tenis nejen pro jeho členy nebo závodní tenisty, ale i pro širokou veřejnost. LTC již tradičně klade důraz na výchovu dětí. To není za současného stavu na čtyřech dvorcích s provizorní malou klubovnou pochopitelně uskutečnitelné. Rozvoj areálu bez uskutečnění projektu revitalizace tenisového areálu v Letenských sadech, o kterém LTC Praha jedná nejen se státem, ale především hlavním městem Prahou, na kterou by pozemky současně vlastněné státem měly v nejbližší době přejít, tak není prakticky možný.

GALERIE