O KLUBU

Tenisový klub LTC PRAHA, spolek, patří mezi nejstarší a nejslavnější tenisové kluby v České republice (blíže v sekci Historie).

Od jeho založení v r. 1904 až do dnešních dnů působí na jednom z nejkrásnějších míst Prahy, uprostřed zeleně Letenských sadů a v těsném sousedství Letenské pláně, nabízející další sportovní aktivity pro děti i dospělé (dětská hřiště, cyklistické a bruslařské stezky aj.).

Klub je snadno dostupný MHD i vlastní dopravou (blíže v sekci Kontakt).

V areálu klubu se dosud nacházely 4 antukové dvorce, prostor s odrazovou stěnou a minidvorci pro děti a začínající hráče. V létě 2024 dostal klub do nájmu i zbývající část historického areálu, kde se bude postupně snažit obnovit činnost. K dispozici je prozatím zázemí malé klubovny s šatnami (možnost využití uzamykatelných skříněk), sprchami a sociálním zařízením. V letních dnech slouží k příjemně stráveným chvilkám skryté posezení v klidném prostředí venkovního klubového areálu, stolové zařízení na betonové tribuně s výhledem na dvorce a zahradní lavičky rozmístěné v zeleni podél dvorců i dětského minidvorce.

Po dobu hlavní sezóny, tj. v závislosti na počasí většinou od 1. dubna do 15. října, jsou dvorce v provozu každý den od 8,00 do západu slunce.

LTC Praha má v současné době přibližně 150 členů včetně 45 dětí a do svých řad stále přijímá další zájemce o členství (blíže v sekci Členství).

Veřejnost (nečlenové klubu) má možnost hrát na dvorcích po předchozí domluvě se správcem klubu a zaplacení jednotného herního poplatku ve výši 300,- Kč/ kurt / 1 hod. Bližší informace ke způsobu objednávání dvorců a příslušné kontakty jsou uvedeny v sekci Rezervace.

LTC PRAHA vychoval ve své více než stoleté historii mnoho kvalitních hráčů a v této úspěšné činnosti pokračuje i v současnosti provozováním tenisové školy mládeže (TŠM), která běží v letní sezóně na dvorcích klubu a v zimě v pronajaté hale (klub se po získání nájmu celého areálu snaží o výstavbu
vlastní haly). Výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů (trenéři s trenérskou licencí Českého tenisového svazu) v malých skupinách rozdělených dle věku a výkonnostní úrovně jednotlivých dětí. Kromě TŠM spolupracuje klub s nadací „Pražské děti“ a s dalšími subjekty podporujícími sportovní činnost mládeže.

Dospělí hráči mohou využít trenérských služeb po individuální dohodě.