Herní řád

HERNÍ ŘÁD
1. Na dvorcích LTC PRAHA, spolek (dále jen „klub“) mohou hrát jeho členové, kteří mají zaplaceny členské příspěvky (s výjimkou čestných členů) a herní příspěvky, resp. herní poplatek, a příchozí veřejnost (dále jen „hosté“) po zaplacení herního poplatku.

2. V celém areálu klubu je třeba zachovávat čistotu, pořádek a základní principy společenského chování. Vstup do areálu klubu se psem je zakázán. V celém areálu platí zákaz kouření.

3. Hrací doba na dvorcích klubu začíná v 8,00 hod a končí v závislosti na ročním období západem slunce.

4. O způsobilosti kurtů ke hře rozhoduje kustod klubu (nebo přítomný člen výboru klubu).

5. Rezervace dvorce se provádí v rezervačním systému nebo u kustoda (tel 605 108 466), a to následovně:

  • členové klubu jsou oprávněni provést rezervaci kdykoliv;
  • hosté mohou provést rezervaci nejdříve 3 dny před hracím dnem s výjimkou dvorce č. 1, kde na dobu od 16 hodin do konce hrací doby mohou rezervaci provést až v den hraní.

6. Zrušení rezervace je třeba provést nejpozději 24 hodin před začátkem rezervované hrací doby. V případě opakovaného porušení této povinnosti hostem může být takovému zájemci o hru odepřeno hraní (člen klubu může být sankcionován podle stanov klubu).

7. Hrací doba pro členy je pro dvouhru 60 minut a pro čtyřhru 90 minut, pro hosty je hrací doba pro dvouhru i čtyřhru 60 minut. Nejméně 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtu (hrablem a síťovačkou) pro hru dalších hráčů.

8. Členové klubu s tzv. dopoledním herním příspěvkem mohou hrát ve všedních dnech pouze do 14 hod, o víkendech a svátcích kdykoliv. Děti z TŠ klubu, které mají zaplacen herní příspěvek, mohou hrát od 10 do 16 hod bez rezervace na kterémkoliv volném dvorci, řádní členové však mají přednost.

9. Pro trénink dětí TŠ klubu jsou vyhrazeny zejména dvorce č. 3 a 4.

10. Hra na dvorcích je povolena pouze ve vhodném sportovním oblečení a v tenisové obuvi určené pro hru na antuce. Hra v plavkách a „do půl těla“ je zakázána.

11. Vhodná tenisová obuv je podmínkou pro vstup na dvorec. Kustod má povinnost hráče s nevyhovující obuví z dvorce vykázat.

12. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných hlasitých slovních projevů.

13. Klub neručí za volně odložené věci. Pro úschovu věcí jsou k dispozici uzamykatelné šatní skříňky v klubovně; zámek si mohou hosté po zaplacení vratné zálohy ve výši 50,- Kč vypůjčit u kustoda klubu.

14. Není dovoleno odkládat oblečení, boty a další věci na stolech a lavicích umístěných na betonové tribuně před kurty.

15. U odrazové stěny jsou oprávněni hrát členové klubu kdykoliv, hosté mohou u stěny hrát po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč / hod.

16. Opakované porušování herního řádu je důvodem pro vyloučení člena z klubu, v případě hosta pak pro vykázání z areálu klubu se zákazem budoucího vstupu.

17. Výbor klubu si vyhrazuje právo měnit herní řád.

V Praze, dne 22.4.2024 LTC PRAHA, spolek výbor klubu